ډنډوره - یو دیرشمه برخه / Dandora - Episode 31


15 views - 3 weeks ago - by LemarTV


په بغلان کی جنرال امیرګل په زور په ولسی خلکو د کور پیره کوی او که یی ونه کی وژنی یی ،په پکتیا کی د معارف وضیی...