Da Mazhgo Sattak | With Naveed Qureshi | 13 Nov 2019 | AVT Khyber Official


12 views - 4 weeks ago - by AVT Khyber Official


Da Mazhgo Sattak | With Naveed Qureshi | 13 Nov 2019 | AVT Khyber Official Official Youtube Channel of AVT Khyber TV. First Pashto Entertainment TV ...