Akhtar Rasha Pa Khanda | Eid 1st Day | Eid Special Pashto Program | AVT Khyber


14 views - 1 month ago - by AVT Khyber Official


EidulFitrSpecial #EidSpecial #AVTKhyber Akhtar Rasha Pa Khanda | Eid 1st Day | Eid Special Pashto Program | AVT Khyber Welcome to the Official YouTube ...

Suggested Videos

Da Neya Qissay | Eid 3rd Day | Eid Special Program | AVT Khyber
Da Neya Qissay | Eid 3rd Day | Eid Special Program | AVT Khyber
14 views - 1 month ago
by AVT Khyber Official
QAYAAM E SHAB QADAR |Special Program |30-05-2019|AVT Khyber
QAYAAM E SHAB QADAR |Special Program |30-05-2019|AVT Khyber
57 views - 1 year ago
by AVT Khyber Official
QAYAAM E SHAB QADAR |Special Program |26-05-2019|AVT Khyber
QAYAAM E SHAB QADAR |Special Program |26-05-2019|AVT Khyber
84 views - 1 year ago
by AVT Khyber Official
QAYAAM E SHAB QADAR |Special Program |28-05-2019|AVT Khyber
QAYAAM E SHAB QADAR |Special Program |28-05-2019|AVT Khyber
63 views - 1 year ago
by AVT Khyber Official
QAYAAM E SHAB QADAR |Special Program |01-06-2019|AVT Khyber
QAYAAM E SHAB QADAR |Special Program |01-06-2019|AVT Khyber
64 views - 1 year ago
by AVT Khyber Official